ЦИГАНИ УКРАЇНИ: ПОЛІТИКА ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ОСІЛИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ (1920-1950-ті РОКИ)

МІРОНОВА І.С.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Проаналізовано політику радянського уряду щодо переведення циган
України на осілий спосіб життя у 1920-1950-ті роках. Виділено основні етапи її
реалізації. Показано, що для першого етапу (1926-1935 рр.) характерним було
заохочення та сприяння уряду до промислового і сільськогосподарського переселення
циган; для другого (1936-1955 рр.) – зміна позиції уряду щодо національної політики
в цілому та національних колгоспів зокрема; для третього (1956-1962 рр.) –
остаточне переведення циган на осілий спосіб життя. Доведено, що політика
радянської влади щодо циган носила непослідовний та незавершений характер, що
сприяло не вирішенню проблем, а їх накопиченню.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

МІРОНОВА І.С. – Чорноморський державний університет імені Петра Могили, доктор історичних наук, доцент.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]