Критика опозиційних партій Росії в роботах І.Я. Гурлянда (Н.П. Васильєва)

МИХТУНЕНКО В.В.

  • У статті розглядається період початку ХХ ст. в Російській імперії, коли країна балансувал а на межі між реформою і революцією, коли стикалися найрізноманітніші уявлення про подальший політичний, соціальний і економічний розвиток. Саме в той час на політичну арену виходять ліберальні лідери і починається активна внутрішня боротьба урядових і опозиційних партій. Досліджуючи діяльність консерваторів та методи боротьби, які використовував урядовий апарат в дискредитації опозиції, зроблено висновок, що вони були прямо пропорційними зростанню ліберальних настроїв серед простого населення. А одним з найактивніших критиків опозиції визначається правознавець і публіцист І.Я. Гурлянд.

  • імперія, самодержавство, лібералізм, консерватори, монархісти, республіка, революція, опозиція.

  • ЗАВАНТАЖИТИ.