Критика опозиційних партій Росії в роботах І.Я. Гурлянда (Н.П. Васильєва)

МИХТУНЕНКО В.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті розглядається період початку ХХ ст. в Російській імперії, коли країна балансувал а на межі між реформою і революцією, коли стикалися найрізноманітніші уявлення про подальший політичний, соціальний і економічний розвиток. Саме в той час на політичну арену виходять ліберальні лідери і починається активна внутрішня боротьба урядових і опозиційних партій. Досліджуючи діяльність консерваторів та методи боротьби, які використовував урядовий апарат в дискредитації опозиції, зроблено висновок, що вони були прямо пропорційними зростанню ліберальних настроїв серед простого населення. А одним з найактивніших критиків опозиції визначається правознавець і публіцист І.Я. Гурлянд.[/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

імперія, самодержавство, лібералізм, консерватори, монархісти, республіка, революція, опозиція.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]