ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ КУЛЬТОВИХ СПОРУД У 20-х РОКАХ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У м. ПОЛТАВА)

НІМЕНКО Н.А.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті простежується історія шедевру дерев’яної архітектури –
Покровської церкви, яка була збудована у Ромнах у 1764-1770 рр. коштом останнього
кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та представника козацької
старшини Давида Чорного, а у 1908 р. завдяки унікальному науковому експерименту М.
Макаренка перенесена до Полтави. Акцентується увага на внеску краєзнавців, вчених,
окремих організацій у справу охорони старовинної пам’ятки.
Публікується документ, складений у 1923 р. директором Полтавського музею М.
Рудинським на захист Покровської церкви.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

НІМЕНКО Н.А. – Сумський державний університет, викладач, науковий співробітник.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]