ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ЯК ЗАСІБ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЦІВ

ПЕЛЕЩИШИН А.М., БІЛУЩАК Т.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена розгляду історичних Інтернет-джерел.
Проведено класифікацію на шість груп в залежності від їх місця знаходження та
способу відтворення для структуризованого дослідження історичних процесів.
Розглянуто методи пошуку та відбору джерел як джерелознавчого аналізу, в якому
виділяється аналітична критика при доведенні автентичності, визначення
вірогідності джерела, його надійності та наукової значущості. Також
проаналізовано порівняльно-історичний метод для розуміння історичного явища чи
процесу через зіставлення з іншими явищами та процесами.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ПЕЛЕЩИШИН А.М. – Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор.
БІЛУЩАК Т.М. – Національний університет “Львівська політехніка”,кандидат історичних наук.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]