ЛИСТУВАННЯ С.М. КОЖЕВНИКОВА І Я.П. ДЕН ГАРТОГА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ ВЧЕНИХ-МЕХАНІКІВ (ДО 110-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СЕРГІЯ КОЖЕВНИКОВА)

ПРИНЬ М.О., ПРИНЬ О.В., ДЕГТЯРЬОВ С.І.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Дана робота продовжує серію публікацій, присвячених зв’язкам
українських вчених радянського періоду з колегами з інших держав. Автори
представили листування українського вченого-механіка Сергія Кожевникова з
відомим американським вченим Jacob Pieter Den Hartog. Листування між вченими –
це комплекс з восьми листів, що збереглись до нашого часу та відклалися у фонді №
290 в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Національної академії наук України.
Кожевников Сергій Миколайович (1906-1988) – доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Він
був засновником наукового напряму – нестаціонарна динаміка машин з реальними
фізичними властивостями ланок і приводу. Якоб Пітер Ден Гартог (1901-1989),
американський вчений-механік, член Національної академії наук Сполучених Штатів
Америки, Національної інженерної академії Сполучених Штатів Америки, професор
механічної інженерії Массачусетського технологічного інституту. Одним із вчителів
Я.П. Ден Гартога був відомий вчений Степан Тимошенко.
Листування двох провідних вчених дозволяє простежити початок та розвиток
наукової співпраці вчених-механіків, доповнити знання про історію розвитку науки в
Україні, розкрити питання повсякденності у науковому співтоваристві.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ПРИНЬ М.О. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук.
ПРИНЬ О.В. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, кандидат історичних наук.
ДЕГТЯРЬОВ С.І. – Сумський державний університет, доктор історичних наук, доцент.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]