ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ, РЕВІЗЬКИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ ЩОДО ЄВРЕЇВ В 1796-1860-х рр.

ШЕВЧУК Б.Л.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У даній статті висвітлені історичні аспекти діяльності Волинської казенної палати та її роль у реалізації імперської політики щодо єврейського етносу в 1796-1860-х рр. Вона виконувала податкові, контрольні, ревізькі та економічні (господарські) функції. Волинська казенна палата забезпечувала низку інтеграційних і асиміляційних завдань. Державна політика не сприяла розвитку поваги до правопорядку серед єврейського етносу. Це створювало низку додаткових проблем для Волинської казенної палати в таких сферах її діяльності, як збір податків, перепис населення, набір рекрутів, нагляд за виробництвом і продажем горілчаних напоїв. Уряд Росії та євреї створили замкнуте коло проблем, що впливали на їх відносини. Сподіваємося, що наше дослідження розширить знання читачів про функції Волинської казенної палати в питаннях регулювання життя євреїв.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ШЕВЧУК Б.Л. – Житомирський державний університет імені І.Франка, асистент кафедри (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]