ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ, РЕВІЗЬКИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ ЩОДО ЄВРЕЇВ В 1796-1860-х рр.

ШЕВЧУК Б.Л.

  • У даній статті висвітлені історичні аспекти діяльності Волинської казенної палати та її роль у реалізації імперської політики щодо єврейського етносу в 1796-1860-х рр. Вона виконувала податкові, контрольні, ревізькі та економічні (господарські) функції. Волинська казенна палата забезпечувала низку інтеграційних і асиміляційних завдань. Державна політика не сприяла розвитку поваги до правопорядку серед єврейського етносу. Це створювало низку додаткових проблем для Волинської казенної палати в таких сферах її діяльності, як збір податків, перепис населення, набір рекрутів, нагляд за виробництвом і продажем горілчаних напоїв. Уряд Росії та євреї створили замкнуте коло проблем, що впливали на їх відносини. Сподіваємося, що наше дослідження розширить знання читачів про функції Волинської казенної палати в питаннях регулювання життя євреїв.

  • ШЕВЧУК Б.Л. – Житомирський державний університет імені І.Франка, асистент кафедри (Україна).

  • ЗАВАНТАЖИТИ.