АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ ЖИТОМИР (ДРУГА ПОЛОВИНА 1941 – ПОЧАТОК 1944 рр.)

СТЕЛЬНИКОВИЧ С.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

На основі широкої джерельної бази розглядається адміністративно-територіальний
устрій генерального округу Житомир, до складу якого входили окуповані нацистами
території Житомирської, частина Вінницької областей УРСР та частини Поліської і
Гомельської областей БРСР. Проаналізовано основні етапи формування адміністративно-територіальної структури житомирського генерального округу та доведено факт
колоніального підходу німецької адміністрації в управлінні цією територією.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

СТЕЛЬНИКОВИЧ С.В. – Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]