Процес залучення та умови діяльності іноземного капіталу в економіці України в 1920-ті роки

ВОЛОСНИК Ю.П., ОНАЦЬКИЙ М.Ю.

  • В статті аналізується процес залучення діяльності іноземного капіталу в економіку України в роки непу. Висвітлені причини, що сприяли розвитку радянської концесійної політики, відношення керівництва РКП(б) до проблеми залучення іноземних інвестицій в країну. Досліджені основні галузі, масштаби та форми функціонування іноземного капіталу в народному господарстві УСРР, а також надзвичайно несприятливі, нецивілізовані умови функціонування іноземного капіталу в республіці. Зроблено аналіз суперечливого ставлення різних верств українського соціуму до іноземних концесій в країні.

  • іноземний капітал, концесії, неп, економіка, інвестиції, соціальні групи.

  • СКАЧАТИ.