XIX

БЕЗДРАБКО В.В. Архівний менеджмент в освітній системі України

ПИЛИПЕНКО В.М. На службі великих завдань: фальшивки у турецькій політиці Речі Посполитої у XVII ст.

МОСКАЛЬОВА Ю.Р. Дитячі заклади опіки на Півдні України у висвітленні періодичних видань (ХІХ – початок ХХ ст.)

БЕРЕСТ І.Р. Діяльність та реорганізація львівських профспілок “Стоваришування взаємної допомоги членів друкарської справи” та “Товариства поступового” в середині ХІХ століття

ТОКАЛЕНКО П. О. Єврейські погроми на Півдні України у роки Першої російської революції

БІЛОБРОВЕЦЬ О.М. Життя поляків волинського прикордоння в роки Першої світової війни

КУДІНОВ Д.В. Військове протистояння більшовицьких та республіканських військ за м. Суми у грудні 1918 р. – січні 1919 р.

ІЛЬНИЦЬКИЙ В.І. Бойова діяльність націоналістичного підпілля у Карпатському краї ОУН (1945-1954)

КОРОЛЬ В.М., КОРОЛЬ С.М. Соціальний захист дітей-сиріт у період пізнього сталінізму: спеціальні училища системи трудових резервів (1943-1953 рр.)

ЛЯШЕНКО М.Л. Роль української діаспори в країнах – членах ЄС в процесі формування і реалізації вітчизняної культурної дипломатії на початку ХХІ ст.