Соціальний захист дітей-сиріт у період пізнього сталінізму: спеціальні училища системи трудових резервів (1943-1953 рр.)

КОРОЛЬ В.М., КОРОЛЬ С.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена висвітленню діяльності спеціальних училищ системи трудових резервів як інструменту здійснення соціального захисту дітей-сиріт у період пізнього сталінізму. Охарактеризовано різні типи навчальних установ. Проаналізовано шляхи і процедуру залучення підлітків до спецучилищ. З’ясовано особливості навчання і матеріального забезпечення у цих закладах.

  [/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

пізній сталінізм, повоєнна відбудова, діти-сироти, соціальний захист, трудові резерви, спеціальні ремісничі училища, спеціальні сільськогосподарські училища, спеціальні гірничотехнічні училища.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]