XXVI, 2016

КАЛАКУРА Я.C. (Київ) Пострадянське архівознавство в україні: декомунізація і тенденції розвитку
Завантажено 498 раз

ПЕЛЕЩИШИН А.М., БІЛУЩАК Т.М. (Львів) “Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців
Завантажено 651 раз

ПРИНЬ М.О. (Київ), ПРИНЬ А.В. (Київ),  ДЕГТЯРЕВ С.I. (Cуми) Листування C.M. кожевникова і Я.П. ден Гартога як джерело до вивчення наукової співпраці вчених-механіків (до 110-річчя з дня народження Сергія Кожевникова)
Завантажено 351 раз

ВАЛЄЄВ Н.М. (Росія),КОРНИЛОВА І.В. (Росія), МАГСУМОВ Т.А. (Росія) Волго-камський край у сучасній історіографії
Завантажено 354 раз

НІМЕНКО Н.А. (Суми) Проблема охорони культових споруд у 20-х роках хх ст. (на прикладі покровської церкви у м. Полтава)
Завантажено 304 раз

МІРОНОВА І.С. (Миколаїв) Цигани України: політика переведення на осілий спосіб життя (1920-1950-ті роки)
Завантажено 466 раз

ЯРОВА А.Г. (Суми) Побожій С.І. Цінність і ціна мистецтва: Збірник статей. – Суми: Університетська книга, 2016. – 159 с.; іл.
Завантажено 377 раз