XXX

Повний номер

ДОВБНЯ О.А. Політичні репресії проти протестантських деномінацій у радянській Україні (1920-1930-ті роки): історіографічний аспект

НЕСТЕРЕНКО В.О. Держава як актор: до проблеми формування території Харкова (друга половина XVIII – початок ХХ ст.)

ДЕГТЯРЬОВ С.І. Формування бюрократичного апарату Української Держави

ГАЛІВ М.Д. Реорганізація освіти на Дрогобиччині в 1939-1944 рр.: порівняльний аналіз радянських і німецьких практик

ІЛЬНИЦЬКИЙ В.І. Польсько-український конфлікт у Карпатському краї ОУН (1943-1945)

САРАНОВ С.В. Зовнішньополітична програма А.-Ж. дю Плессі де Ришельє та реалізація завдань державного розвитку Франції у 1620-1640-х роках

ГОНЧАРЕНКО А.В. Становлення світової політики США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.