XXXI

Повний номер

БЕЗДРАБКО В.В. Архівна освіта в Україні: стан і перспективи

БОНДАР О.М. Походження та типологія оборонних дворів на Чернігівщині

АНТОНЮК Я.М. Протидія служби безпеки господарсько-фінансовим зловживанням в підпіллі ОУН та УПА

ПРИНЬ М.О. ВУАН у проекті “Шефство громадськості Київщини над Сталінщиною” (1929-1932): за матеріалами місцевої преси

ГОНЧАРЕНКО А.В. США та колоніальне питання в міжнародних відносинах: 1918-1921 рр.

ПРИНЬ О.В. Нове академічне видання з історії розвитку знань про кераміку в установах УАН–ВУАН–АН УРСР [Рецензія на монографію: Котенко Вікторія. Історія української археологічної керамології (1918-1953): монографія. Опішне: Українське Народознавство, 2018. 240 с. (Українські керамологічні студії, вип. 16)]

СУПРУНЕНКО О.Б. Рецензія на монографію: Скирда І.М. ХІІ Археологічний з’їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.