ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ І ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ КОШТОРИСІВ У 20-ті РОКИ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ)

ЖМАКА В.М.

  • Стаття присвячена дослідженню міської бюджетної системи 20-х років ХХ ст. Зокрема, на прикладі міст Лівобережжя розглядаються питання прийняття і виконання міських кошторисів у зазначений період. Автором на основі архівних даних, конкретних прикладах, показано довгий та тернистий шлях складання і затвердження міських бюджетів та рівень їх виконання. Називаються можливі причини невиконання та дефіциту бюджету, шляхи їх подолання.

  • ЖМАКА В.М. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент (Україна).

  • ЗАВАНТАЖИТИ.