ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ І ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ КОШТОРИСІВ У 20-ті РОКИ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ)

ЖМАКА В.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена дослідженню міської бюджетної системи 20-х років ХХ ст. Зокрема, на прикладі міст Лівобережжя розглядаються питання прийняття і виконання міських кошторисів у зазначений період. Автором на основі архівних даних, конкретних прикладах, показано довгий та тернистий шлях складання і затвердження міських бюджетів та рівень їх виконання. Називаються можливі причини невиконання та дефіциту бюджету, шляхи їх подолання.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ЖМАКА В.М. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]