ЖИТЛО ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ

ГЕРАСЬКО М.О.

 • На прикладі містечок Батурина, Глухова, Борзни та Кролевця у статті
  розглядається інтер’єр жител населення Чернігово-Сіверщини (друга половина ХVІІІ –
  середина ХІХ ст.). На основі значного описового матеріалу, стосовно звичаїв і побуту
  українців, який накопичився в середині і особливо в другій половині ХІХ ст. можна
  зробити науково-вивірені узагальнення з приводу порівняльної характеристики
  українців і росіян. Дослідженням цієї теми займалися М. Маркевич, І. Срезнєвський,
  П. Куліш та ін. Значний внесок до вивчення даної проблематики належить історику
  М. Костомарову, який виокремив український культурний і традиційно-буттєвий
  комплекс із загальноросійського, що утрадиційнилось як спільне за понад сторіччя
  співжиття в рамках однієї імперії.
  Також у даній статті характеризується поділ оселі на умовні частини та
  визначаються основні сакральні центри хати. Автор наголошує на глибокому
  символічному обрядово-ритуальному значенні, яке українці надавали всім предметам
  хатнього інтер’єру та наголошує на ліричній прив’язаності їх до місця свого проживання.

 • ГЕРАСЬКО М.О.  – Національний історико-культурний заповідник “Гетьманська столиця”, кандидат історичних наук (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.