Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних економічних проблем та завдань.

Шановний Рецензенте!

Нагадуємо, що направлені Вам рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

Просимо Вас використовувати для рецензування поданих матеріалів спеціальний бланк.

Етика та безпека
Редактори «Cумського історико-архівного журналу» можуть звертатися за порадою до технічних редакторів не лише у відошенні отриманих рукописів, але й будь-якого аспекту, що викликає сумніви. Сюди можуть відноситися, наприклад, питання етики чи питання щодо викладених фактів або доступу до матеріалів. Іноді сумніви можуть викликати наслідки для суспільства, включаючи погрозу безпеці. За подібних обставин порада буде стосуватися технічного процесу рецензування. Як і в усіх видавничих рішеннях, остаточне рішення про публикацію приймається редактором журналу.