Склад редколегії

Дегтярьов Сергій  – головний редактор, доктор історичних наук, пофесор Сумського державного університету, м. Суми, Україна;

Бажан Олег – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна;

Боднарюк Богдан – доктор історичних наук, доцент Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна;

Боряк Геннадій – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна;

Гончаренко Анатолій – заступник головного редактора, кандидат історичних наук, доцент Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Гуржій Олександр – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна;

Даниленко Віктор – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, м. Київ, Україна;

Зякун Алла – кандидат історичних наук, доцент Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Ігнатуша Олександр – доктор історичних наук, професор Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна;

Лебідь Андрій – доктор філософських наук, професор Сумського державного університету, м. Суми, Україна

Магсумов Тимур – кандидат історичних наук, доцент, член Товариства історії освіти, м. Глазго, Велика Британія;

Меньковський В’ячеслав – доктор історичних наук, професор Білоруського державного університету, м. Мінськ, Білорусь;

Нестеренко Вадим – кандидат історичних наук, доцент Сумського державного університету, м. Суми, Україна;

Тер-Оганов Нугзар   доктор історії, Тель-Авівський університет, Ізраїль;

Папакін Георгій – доктор історичних наук, професор, директор Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, м. Київ, Україна;

Реєнт Олександр – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, голова Національної спілки краєзнавців України, м. Київ, Україна;

Ріш Вільям – асоційований професор з історії кафедри історії та географії, університетського коледжу Джорджії, м. Мілледжвіль, США;

Стемпняк Владислав – доктор філософії, професор, генеральний директор архівів Польщі, м. Варшава, Польща;

Суляк Сергій – кандидат історичних наук, доцент, головний редактор наукового журналу «Русин», м. Кишинів, Молдова;

Черкасов Олександр – доктор історичних наук, профессор, головний редактор наукового журналу «Былые годы», директор Міжнародного мережевого центру фундаментальних і прикладних досліджень, м. Вашингтон, США;

Шмігель Міхал – доктор історичних наук, доктор філософії, доцент кафедри історії факультету гуманітарних наук Університету Матея Бела, науковий співробітник Інституту соціально-культурних досліджень Університету Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словацька Республіка;

Щербак Микола – доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.