ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА ЯК ЗАСІБ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЦІВ

ПЕЛЕЩИШИН А.М., БІЛУЩАК Т.М.

 • Стаття присвячена розгляду історичних Інтернет-джерел.
  Проведено класифікацію на шість груп в залежності від їх місця знаходження та
  способу відтворення для структуризованого дослідження історичних процесів.
  Розглянуто методи пошуку та відбору джерел як джерелознавчого аналізу, в якому
  виділяється аналітична критика при доведенні автентичності, визначення
  вірогідності джерела, його надійності та наукової значущості. Також
  проаналізовано порівняльно-історичний метод для розуміння історичного явища чи
  процесу через зіставлення з іншими явищами та процесами.

 • ПЕЛЕЩИШИН А.М. – Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор.
  БІЛУЩАК Т.М. – Національний університет “Львівська політехніка”,кандидат історичних наук.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.