«Дійте з божою поміччю на користь України»: невідомі листи Федіра Ернста до Аделаїди Артюхової (1927–1929)

Принь О.В. 

 

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2020.i35.p.12

 

Анотація. Стаття присвячена археографічному опрацюванню листування Ф. Ернста з А. Артюховою. Розкриваються невідомі біографічні сторінки життєвого шляху А. Артюхової. Віднайдений комплекс із семи листів хронологічно охоплює період з 28.09.1927 до 01.12.1929 рр. і відноситься до період у їхньої спільної праці у Всеукраїнському історичному музеї ім. Т. Шевченка в м. Києві. У цей період Ф. Ернст обіймав посаду завідувача художнім відділом музею, а А. Артюхова – лаборанта з 1927 р. Одночасно з роботою у музеї він з 1926 р. обіймав посаду Київського краєвого інспектора охорони пам’яток культурної спадщин и та з 1929 р. був членом Паритетної комісії з обміну культурними цінностями між РРФСР та УРСР. Листи, виявлені у ЦДАГО України у фонді 263 “Особи, репресовані органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920-1950-ті роки по м. Києву та Київській області” в архівно-слідчій справі № 64684 ФП, і були одним із доказів у справ і з обвинувачення Аделаїди Артюхової у “контрреволюційній націоналістичній” діяльності. Всі звинувачення зводились до особистого тісного знайомства з Ф.Ернстом, який на той час вже перебував на засланні.

 

Ключові слова: Ернст Ф., Артюхова А., Всеукраїнський історичний музей ім. Т.

Шевченка, музей, Третьяковська галерея, картини, виставки, Г. Нарбут, Т. Шевченко.

 ЗАВАНТАЖИТИ