Діяльність акцизного нагляду Міністерства фінансів імперії Романових на Лівобережній Україні під час запровадження акцизної винної реформи в другій половині ХІХ ст.

Понирко М.П.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2021.i37.p.5

 

Анотація. Мета роботи – узагальнити як нормативно-розпорядчі перетворення, які відбувалися в центральному апараті акцизного нагляду імперії Романових, відбились на діяльності акцизних службовців на Лівобережжі України в контексті проведення акцизної винної реформи в другій половині ХІХ сторіччя. Виходячи з офіційної звітності Міністерства фінансів, даних фахових досліджень, особливо тогочасних публіцистів та архівних документів, для максимально повної верифікації даних, узагальнено та охарактеризовано нормативні перетворення діяльності органів акцизного нагляду під час проведення акцизної винної реформи на Лівобережжі України впродовж другої половини ХІХ сторіччя. Зазначено, що проведена акцизна винна реформа, призводила до покращення якості роботи зокрема структур акцизного нагляду, оскільки винний акциз стягувався акцизними службовцями з перевиконанням. Відмічено, що однією з найважливіших вимог до нормативно–правового регулювання реформ було максимальне зниження витрат, в тому числі на утримання службовців. Розкрито, передумови підвищення прибутків з обігу спиртних напоїв, що обумовлювалось підвищенням акцизу з спиртних напоїв, аніж зростанням розпиття, і відбувалося переважно в інтересах казначейства, з зростанням патентної плати за торгівлю спиртними напоями, особливо з дрібних закладів шинкового типу. Зокрема подібні тенденції реалізовувалися на Лівобережній Україні, де патентна плата за торгівлю спиртними напоями, особливо з дрібних закладів шинкового типу була значно вищою ніж в інших регіонах імперії Романових. Виокремлено нормативно-правовий механізм регулювання, винокуріння і торгівлі спиртними напоями на Лівобережній Україні. Причому переважна кількість суб’єктів оподаткування були дрібними за своїми виробничими потужностями і людськими ресурсами, тому дозволялося отримувати патенти на заклади роздрібної торгівлі терміном на півроку. Наголошено, що нормативно–правове регулювання та практика роботи акцизних управлінь змінювалися в бік збільшення адміністративного контролю над принципом вільної роздрібної, розпивної торгівлі спиртними напоями, який був покладений в основу акцизної системи.

Ключові слова: акцизний питний податок, акцизні управління, патентний збір.

ЗАВАНТАЖИТИ