Участь дворян у земських зборах Бессарабської губернії під час Першої світової війни

Захарова О.В. 

 

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2020.i35.p.5

 

Анотація. Дана робота присвячена питанню роботи губернських земських установ та ролі у них вищого суспільного стану Російської імперії. У публікації розглянуто питання, котрі вирішувалися місцевим органом самоврядування Бессарабської губернії під час Першої світової війни. Відміна кріпосного права стала причиною створення земств. Вони були необхідні для здійснення місцевого самоврядування у адміністративно-територіальних одиницях Російської імперії. У другій половині ХІХ – початку ХХ ст. земства займали вагоме місце у соціально-економічному розвитку всіх губерній Російської імперії, на території котрих вони були сформовані. Всі питання соціально-господарського забезпечення губернії вирішувалися на губернських земських зборах. На цих засіданнях під час Першої світової війни обговорювалися кошториси очікуваних прибутків та витрат за рік. Також розглядалися питання щодо забезпечення необхідним фінансуванням для організації роботи земських установ, надання соціального забезпечення працівникам земських організацій. Під час Першої світової війни, крім поточних питань, додалися питання стосовно виплати соціальної допомоги біженцям та родинам нижніх військових чинів. Для забезпечення роботи земських органів були необхідні кваліфіковані кадри, котрими були представники вищого суспільного стану. Предводителі повітових земських зборів Бессарабської губернії займали посади гласних у губернських земських зборах. Після змін у законодавстві Російської імперії у 1890 р. у виборах повітових гласних мали право брати участь поміщики , котрі були представниками дрібнопомісного дворянства. У результаті дослідження на основі адрес-календарів Бессарабської губернії, за допомогою статистичного та хронологічного методів стало відомо, що у губернських земських зборах дворяни займали майже всі посади гласних під час Першої світової війни. У 1914 р. і до виборів, які пройшли у 1915 р. їх кількість становила 94 ,5%. Після виборів 1915 р . дворян у складі гласних губернських земських зборів вже було 94,1%.

 

Ключові слова: Бессарабські губернські земські збори, Перша світові війна, дворяни, гласні, кошторис, предводителі повітових земських зборів.

ЗАВАНТАЖИТИ