Буковинські землі під час молдавських походів Богдана Хмельницького у 1650-1653 рр.: воєнно-політичний аспект

БАЛУХ О.В.

  • У статті на основі дослідження джерел і монографічної літератури проаналізовані воєнно-політичні події на території Молдавської держави у контексті історії Північної Буковини, охарактеризовано перипетії молдавсько-польськ их т а молдавсько-турецьк их ві дн осин , щ о стосувалися буковин ськ их земель. З ’ясо ван о результ ат и чот ирьох поході в Війська Запорозького у Молдавію. Констатується, що буковинські землі в той час зазнали значних спустошень і демографічних втрат.

  • Північна Буковина, Молдавська держава, воєнно-політичні відносини, Річ Посполита, Османська імперія, Валахія, Трансильванія, Богдан Хмельницький.

  • СКАЧАТИ.