Буковинські землі під час молдавських походів Богдана Хмельницького у 1650-1653 рр.: воєнно-політичний аспект

БАЛУХ О.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті на основі дослідження джерел і монографічної літератури проаналізовані воєнно-політичні події на території Молдавської держави у контексті історії Північної Буковини, охарактеризовано перипетії молдавсько-польськ их т а молдавсько-турецьк их ві дн осин , щ о стосувалися буковин ськ их земель. З ’ясо ван о результ ат и чот ирьох поході в Війська Запорозького у Молдавію. Констатується, що буковинські землі в той час зазнали значних спустошень і демографічних втрат.[/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

Північна Буковина, Молдавська держава, воєнно-політичні відносини, Річ Посполита, Османська імперія, Валахія, Трансильванія, Богдан Хмельницький.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]СКАЧАТИ.[/restab][/restabs]