Формування характерних рис і традицій в літературі Візантії у IV – першій половині V ст

БОДНАРЮК Б.М.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті автор розглядає процес формування і початковий етап розвитку
візантійської літератури в епоху Пізньої Античності (ІV – перша половина V ст.) в
контексті феноменологічного висвітлення її жанрових й текстуальних особливостей.
Разом з тим, автор висвітлює духовно-світоглядні орієнтири й етичні пріоритети
візантійської літературної традиції, аналізує твори найвідоміших ранніх візантійських
письменників, поетів, істориків, полемістів та богословів. В руслі характеристики
феномену візантійської літератури в період її становлення і першого, архетипного етапу
розвитку, здійсненої через призму масштабних загальноісторичних подій, які мали місце
у Східній Римській імперії (Візантії) від часу заснування до епохи правління Феодосія ІІ
Молодшого, автор також розглядає основні види і форми тогочасної візантійської
літератури, їх естетичну спрямованість і православну дидактику.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

БОДНАРЮК Б.М. – Доктор історичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]