Формування характерних рис і традицій в літературі Візантії у IV – першій половині V ст

БОДНАРЮК Б.М.

 • У статті автор розглядає процес формування і початковий етап розвитку
  візантійської літератури в епоху Пізньої Античності (ІV – перша половина V ст.) в
  контексті феноменологічного висвітлення її жанрових й текстуальних особливостей.
  Разом з тим, автор висвітлює духовно-світоглядні орієнтири й етичні пріоритети
  візантійської літературної традиції, аналізує твори найвідоміших ранніх візантійських
  письменників, поетів, істориків, полемістів та богословів. В руслі характеристики
  феномену візантійської літератури в період її становлення і першого, архетипного етапу
  розвитку, здійсненої через призму масштабних загальноісторичних подій, які мали місце
  у Східній Римській імперії (Візантії) від часу заснування до епохи правління Феодосія ІІ
  Молодшого, автор також розглядає основні види і форми тогочасної візантійської
  літератури, їх естетичну спрямованість і православну дидактику.

 • БОДНАРЮК Б.М. – Доктор історичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна).

 • ЗАВАНТАЖИТИ.