АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УСРР У 1920-ті РОКИ

ДАНИЛЕНКО О.В.

 • Аналізуються архівні джерела з історії міжнародних зв’язків Української СРР у 1920-
  ті роки. Основні документи з даної проблематики містяться у фондах двох державних
  архівів – ЦДАВО і ЦДАГО, і стосуються дипломатичних, економічних, соціальних,
  гуманітарних, культурних, науково-освітніх та інших зв’язків УСРР з закордоном. Архівна
  база є репрезентативною і цілком достатньою для здійснення різнопланових науково-
  історичних досліджень міжнародних зв’язків України у 1920-ті роки.

 • ДАНИЛЕНКО Олександр Вікторович – доктор історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.