АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УСРР У 1920-ті РОКИ

ДАНИЛЕНКО О.В.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Аналізуються архівні джерела з історії міжнародних зв’язків Української СРР у 1920-
ті роки. Основні документи з даної проблематики містяться у фондах двох державних
архівів – ЦДАВО і ЦДАГО, і стосуються дипломатичних, економічних, соціальних,
гуманітарних, культурних, науково-освітніх та інших зв’язків УСРР з закордоном. Архівна
база є репрезентативною і цілком достатньою для здійснення різнопланових науково-
історичних досліджень міжнародних зв’язків України у 1920-ті роки.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДАНИЛЕНКО Олександр Вікторович – доктор історичних наук, доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]