ПЕДАГОГІЧНІ ЧИНОВНИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.: ВИДИ УТРИМАННЯ, ЗАОХОЧЕНЬ І ПОКАРАНЬ

ДЕГТЯРЬОВ С.І.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Стаття присвячена педагогічним чиновникам, які служили на українських землях
у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Приділено увагу місцю цієї категорії
службовців у системі бюрократичного апарату Російської імперії; розглянуто види
їхнього утримання, заохочень і покарань. В цілому педагогічні чиновники мало
відрізнялися від службовців інших відомств набором державних прав та гарантій, якими
вони користувалися. Але у той же час характер їхньої служби, наприклад, робив деякі
види заохочень чи покарань більш характерними саме для їхнього середовища.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДЕГТЯРЬОВ С.І. – Сумський державний університет, кандидат історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]