АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЧИНОВНИЦТВА В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

ДЕГТЯРЬОВ С.І.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Автор актуалізує проблему вивчення історії цивільного чиновництва на українських
землях періоду Російської імперії. Окреслено спектр найбільш малодосліджених аспектів
цієї тематики: соціальний склад українського чиновництва; процес входження української
службової еліти до бюрократичної системи Російської імперії у кінці ХVIII ст.; рівень
освіти державних службовців на українських землях; види службових порушень і
зловживань та їх причини; система заохочень чиновників. Зроблено висновки про те,
що протягом другої половини ХVIII – першої половини ХІХ ст. цивільні чиновники України
змогли зберегти низку специфічних рис соціокультурного характеру, які виділяли їх на
загальному фоні бюрократії Російської імперії.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ДЕГТЯРЬОВ С.І.  – Сумський державний університет, доктор історичних наук, доцент (Україна).[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]