Архівний менеджмент в освітній системі України

БЕЗДРАБКО В.В. 

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті висвітлено чинники реформування архівної освіти в Україні 1990-2000-х років, шляхи модернізації її змістового наповнення. Визначено місце і значення архівного менеджменту як навчальної дисципліни в підготовці архівістів. Представлено чинні авторські курси з керування архівами, зауважено на їх науковому змісті та навчальній спрямованості. Зазначено на перспективності архівного менеджменту для підготовки фахівців та розвитку архівної галузі.

  [/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

освіта, архівна освіта, архів, архівний менеджмент, керування документаційними процесами.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]