ПОСТРАДЯНСЬКЕ АРХІВОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ДЕКОМУНІЗАЦІЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

КАЛАКУРА Я.C.

 • Розглядаються особливості декомунізації архівознавства в
  пострадянській Україні в контексті децентралізації та демократизації архівної
  системи, висвітлюються провідні тенденції розвитку на шляхах перебудови
  архівознавчої освіти і науки, оновлення кадрового потенціалу, відродження
  національних традицій та його трансформації в українське, аналізується діяльність
  провідних архівознавчих осередків та ключові напрями досліджень, їх проблематика
  і зв’язок з теорією і практикою. З’ясовується сутність, концептуальні засади і критерії
  визначення українського архівознавства, його відсепарування від російського і радянського, інтеграція у
  європейський архівний простір та адаптація до світових стандартів.

 • КАЛАКУРА Я.C. – доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.