Висвітлення розвитку початкової освіти у 1941-1943 рр. місцевою пресою Зони військового командування

Оліцький В.О.

DOI: doi.org/10.21272/shaj.2021.i36.p.15

 

Анотація.  Мета дослідження  полягає у розкритті висвітлення місцевою пресою становлення та розвитку початкової освіти у зоні військового командування. Методологія ґрунтується на використанні загальнонаукових і спеціально-історичних методів дослідження, у тому числі пробл емно-хронологічного, порівняльно-історичного, типологічного та ін. Наукова новизна. Уперше у сучасній українській історіографії місцева преса зони військового командування періоду нацистської окупації стала об’єктом вивчення через призму розвитку початкової освіти. Запропоновано класифікацію публікацій місцевої преси стосовно становлення та розвитку початкової освіти у зоні військового командування. Висновки.  Матеріали місцевої преси є важливим джерелом вивчення відновлення та розвитку початкової освіти в зоні військового командування. Функціонування місцевих газет відбувалося завдяки підтримці окупаційної влади, преса розглядалася як один із елементів пропаганди. Це впливало на інформаційне наповнення часописів та спосіб подачі інформації. У зв’язку із рядом причин, у тому числі малими тиражами та проблемами доставки, пропаганда засобами місцевої періодики мала певний ефект лише в окремих районах. Ряд газетних публікацій розкривали особливості повсякденного життя на окупованій території, у тому числі питання відновлення та розвитку початкової освіти. Такі матеріали умовно можна поділити на кілька груп: висвітлення організації та особливостей навчального процесу; статистичні дані; дидактичні матеріали; характеристика педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації. Вони найменше піддавалися пропаганді, їх авторами були переважно члени місцевих управ, які безпосередньо займалися галуззю освіти. Публікації присвячені початковій освіті стосувалися адміністративних одиниць на яких видавалися газети, відсутні статті загального характеру. Частина матеріалів стосувалася конкретних завдань щодо відновлення та розвитку навчальних закладів та освітнього процесу і підсумків по їх виконанню. Наявний значний сегмент матеріалу критичного характеру, переважно щодо педагогічних кадрів: їх зовнішнього вигляду, поведінки, методики викладання. Такі замітки були переважно безособовими, а інформація похвального характеру завжди була персональною. Статті щодо виховного процесу більше піддавалися впливу пропаганди та розміщувалися на перших шпальтах.

Ключові слова:  Друга світова війна, зона військового командування, початкова освіта, окупація, преса, пропаганда.

ЗАВАНТАЖИТИ