№ IV-V, 2008

МАТЯШ І.Б. (Київ) До питання про періодизацію українського архівознавства

ПАПАКІН Г.В. (Київ) “Чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні у 1932-1933 рр.

ВЛАСЕНКО В.М. (Суми) Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині (до 75-х роковин національної трагедії)

ІВАНУЩЕНКО Г.М. (Суми) Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних

ЛОБКО Н.В. (Суми) Особливості використання обліково-статистичних документів XVI – початку XVIII ст. при проведенні генеалогічних досліджень

ЩЕРБАК М.Г., ЩЕРБАК Н.М. (Київ) Архівні матеріали про діяльність цензурних установ в Україні

ШИХНЕНКО І.М. (Київ) Внесок Олександра Грушевського у розвиток української біографістики першої третини ХХ ст.

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Сумы) Архивное студенческое дело Дмитрия Дмитриевича Плетнева (1871-1941)

ЦЕЦИК Я.П. (Рівне) Львівський процес ОУН 1936 р. у рецепції газети “Новий час”

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) До біографії та епістолярної спадщини М.М.Бакая

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) “Жду Вас, зная ежегодный Ваш приезд в свой уголок”. Листи художника Костянтина Власовського до Миколи Сумцова

ВЛАСЕНКО В.М., СМЄХОВА Т.О. (Суми) Листування Івана Мірного з Олександром Олесем (до 130-ліття від дня народження поета)

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Суми) Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Cумської області

ПОДОЛЯКА Н.С. (Суми) Майстер книжкової гравюри Григорій Сребреницький

ПОДОЛЯКА Н.С. (Суми) Бібліографія публікацій про життя та творчу діяльність Г.Ф.Сребреницького (1741-1779)

БОРЩЕВИЧ В.Т. (Рівне) Мандрівний проповідник Леонтій Грицан і його послідовники

КЛЮЄВА О.О. (Суми) Микола Данько. Життя на лезі ножа (за матеріалами Державного архіву Сумської області)

КОРНІЄНКО О.М. (Суми) Антимосковські заворушення в Недригайлові 1668 р. (за матеріалами Зміївського архіву Філарета Гумілевського)

НЕСТЕРЕНКО В.А. (Суми) Структура місцевих органів влади на Сумщині в роки окупації (1941-1943)

ВЛАСЕНКО В.М. Матеріали до історії Українського Історичного Товариства. Збірник документів / Редактор Алла Атаманенко. – Нью-Йорк-Острог: Українське Історичне Товариство, Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діаспори, 2006. – 384 с. (Серія: “Історичні джерела”, т.ІІ)

ГЛУШАН О.В. (Суми) Обласна науково-практична конференція “Голодомор на Сумщині: історія в контексті сучасного погляду”

РЕД. Фотодокументальна виставка “Українська повстанська армія: історія нескорених”