№ XIV-XV, 2011

ХЛЫНИНА Т.П. (Ростов-на-Дону, Россия) Архивы как меморатные практики и их возможности в освоении прошлого

ВЛАСЕНКО В.М. (Київ) Розширюємо горизонти співпраці

МАНГАЧЕВ П. (Софія, Болгарія) Някой примери за успешното приобщаване на украинците към българския обществен и културен живот

ЯКІМОВА А.М. (Софія, Болгарія) Листування Лідії Шишманової з Емілем Роланом

ВЛАСЕНКО В.М. (Київ) Українські емігранти в Болгарії і Л.М.Шишманова-Драгоманова: невідоме листування (за матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук)

ВАСИЛЬЕВ К.К. (Одесса) “Модель Семашко”. К воспоминаниям профессора Самуила Борисовича Дубровинского (1885-1975) об организаторе здравоохранения и социальном гигиенисте Н.А.Семашко и его соратниках – З.П.Соловьеве и А.Н.Сысине

ДУБРОВИНСКИЙ С.Б. (Ташкент, Узбекистан) О первых организаторах советского здравоохранения. Из воспоминаний старого эпидемиолога

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Останні листи Олександри Єфименко

ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ В.Б. (Суми) Маршрут сіверських полків у Половецький Степ навесні 1185 року: Історіографія питання

ЧОРТЕНКО А.М. (Суми) Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії

ПАРХОМЕНКО В.А. (Миколаїв) Мемуаристика про діяльність Української Центральної Ради у червні-листопаді 1917 р.

БУРІМ Д.В. (Київ) Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі

БАЖАН О.Г. (Київ) “Національні операції” НКВС у період “Великого терору” за документами Галузевого архіву СБУ

ТАЖИДИНОВА И.Г. (Краснодар, Россия) Дневники участников Великой Отечественной войны как исторический источник

ГЕРАСИМОВ Т.Ю., РОМАНЮК І.М. (Вінниця) Дозвілля подільських міщан доби гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)

КРИНКО Е.Ф. (Ростов-на-Дону, Россия) В последний путь: советские похоронные практики в 1917-1945 гг.

ЛУК’ЯНЕНКО О.В. (Полтава) “Ціна життя” полтавських освітян часів десталінізації

ШЕВЧУК Б.Л. (Житомир) Повноваження чиновників та кадровий склад Волинської казенної палати у кінці XVIII ст. – 1860-х роках

МАСЛОВ М.П. (Харків) Українське олійництво у XIX – на початку XX ст.

ІВАЩЕНКО Я.І. (Київ) Вплив революційних подій 1917-1919 рр. на функціонування Київської міської думи

ДАНИЛЕНКО О.В. (Київ) Міжнародні зв’язки Українського Червоного Хреста у 1920-х роках

КЛИМЕНКО В.А. (Суми) Міські ради Сумщини у 20-30-х роках ХХ ст.

ШАЙКАН В.А. (Кривий Ріг) Засоби ідеологічного впливу на населення у процесі радянізації Західної України 1939-1940 рр.

МОЛДАВЧУК Н.М. (Київ) Культура Києва періоду німецької окупації 1941-1943 рр.

КОРОЛЬ В.М. (Суми) Мобілізація молоді Сумщини до навчальних закладів системи трудових резервів у відбудовчий період (1943-1950 рр.)

МЕЛЬНИК А.Б. (Вінниця) Україна повоєнна: соціальні наслідки Другої світової війни

ЖУКОВ А.В. (Луганск) Обострение международной ситуации на Дальнем Востоке в конце ХІХ в. Попытки Великобритании выйти из “блестящей изоляции”

ШАРПАТИЙ В.Г. (Київ) Більшовицьке “блокування” Олександра Блока на початку 1920-х років

ЕЛИСЕЕВ А.Б. (Минск, Беларусь) Повседневный мир советского человека 1920-1940-х гг.: сб. науч. ст. / Ред.-сост.: Е.Ф.Кринко, Т.П.Хлынина. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. – 384 с.

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Київ) Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень “Слова о полку Ігоревім”). – Київ-Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2010. – 236 с.

СТЕЦУРА Ю.А. (Армавир, Россия) Энциклопедия Кубанского казачества / Под общ. ред. В.Н.Ратушняка. – Краснодар: Традиция, 2011. 504 с., с илл.

ПОБОЖІЙ С.І. (Суми) Книга праць велетня мистецтвознавства

СТАРИКОВ Г.М. (Київ) Хроніка наукового життя

ЯКІМОВА А., СМЄХОВ В. (Софія, Болгарія – Київ, Україна) VI Міжнародна наукова конференція “Драгоманівські студії”

ДЕГТЯРЬОВ С.І. (Київ) Спільний захід Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України та Сумського державного університету

РЕД. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук П.С.Соханя