№ XXIII, 2014

ЛОБКО Н.В. (Суми) Сповідні відомості церков: інформаційний потенціал та особливості використання при реконструкції родоводів
Завантажено 398 раз

БУГРІЙ В.С. (Cуми) Становлення наукових засад історичного краєзнавства в україні (друга половина хіх – початок хх ст.)
Завантажено 374 раз

АГАРІН Ю.В. (Нижній Новгород, Росія) Л.М. Толстой і толстовство в критиці послідовників
Завантажено 606 раз

КУДІНОВ Д.В. (Суми) Чутки як інформаційний засіб мобілізації суспільно-політичної активності селянства на початку хх ст.: історичний та історіографічний дискурс
Завантажено 489 раз

ШЕВЧУК Б.Л. (Житомир) Законодавче врегулювання і практика застосування податкових, контрольних, ревізьких і господарських повноважень волинської казенної палати щодо євреїв в 1796-1860-х рр.
Завантажено 382 раз

МАКСИМОВ О.В. (Житомир) Фахова дискримінація поляків в умовах судової реформи 1864 року на Правобережній Україні
Завантажено 355 раз

ДЕГТЯРЬОВ С.І., ФЕДЧИШИНА В.В., ФОРІС Ю.Б. (Суми, Київ, Київ) Віанор та Адріан Франковські: матеріали до біографій
Завантажено 457 раз

ЄРМАКОВА В.Я., РОМАНЮК І.М. (Вінниця) Діяльність міжнародних організацій АРА та “ДЖОЙНТ” по наданню допомоги дитячому населенню східного поділля в умовах голоду (1921-1923 рр.)
Завантажено 649 раз

ЖМАКА В.М. (Суми) До питання про прийняття і виконання міських кошторисів у 20-ті роки хх ст. (на прикладі міст Лівобережжя України)
Завантажено 400 раз

НЕСТЕРЕНКО В.А. (Суми) Фактори деурбанізації в областях військової зони України (1941-1943 рр.)
Завантажено 380 раз

ПЕКАРЧУК В.М. (Луганськ) Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин україни: тенденції 1990-2000-х років
Завантажено 353 раз

ФІННІК С.В. (Харків) Етнонім народу булгар у звязку з їх етнічним походженням
Завантажено 534 раз

ТАРАН В.К. (Сочи, Россия) Крауфорд K.Р., Митюков Н.В. Идентификация параметров морской артиллерии. – Прага: Научно-издательский центр “Sociosfеra-CZ”, 2013. – 212 с. (ISBN 978-80-87786-52-9)
Завантажено 349 раз

ПОБОЖИЙ С.И. (Сумы) Обозная В., Деревянко О. “Неизвестная”: разгадка тайны. Опыт искусствоведческого расследования. – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2013. – 36 с., ил.
Завантажено 417 раз