Листування академіка Євгена Федорова та Цзоу І-Сінь: матеріали до історії широтних досліджень

ПРИНЬ М.О., ПРИНЬ А.В.,  ДЕГТЯРЕВ С.I.

 • Надаючи великого значення такій складовій історичних досліджень, як історія
  науки, автори торкнулися історії розвитку астрономічних досліджень. У даній роботі
  особлива увага приділена становленню та діяльності наукових установ у галузі широтних
  спостережень. Окремо розглянуто діяльність Полтавської гравіметричної обсерваторії,
  що була заснована у 1926 р. і була фундаментальним гравіметричним пунктом,
  пов’язаним зі світовою гравіметричною мережею.
  У якості цінного джерела до вивчення історії широтних досліджень у ХХ ст. може
  використовуватися листування вчених-астрономів. У даній публікації наведено тексти
  дев’яти листів, написаних англійською мовою. Вони є частиною листування українського
  радянського вченого-астронома Є.П. Федорова та китайської вченої Цзоу І-Сінь.
  Спілкування між цими науковцями тривало протягом 1957-1965 рр. та перервалося з
  початком “культурної революції” у Китаї 1966-1976 рр. У запропонованих листах
  міститься інформація про стажування китайських астрономів-широтників у
  Радянському Союзі, становлення широтних спостережень в Китаї.

 • ПРИНЬ М.О. – Кандидат історичних наук, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна)

  ПРИНЬ А.В. – Кандидат історичних наук, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна)

  ДЕГТЯРЕВ С.I. – Доктор історичних наук, доцент, Сумський державний університет.

 • ЗАВАНТАЖИТИ.