Листування академіка Євгена Федорова та Цзоу І-Сінь: матеріали до історії широтних досліджень

ПРИНЬ М.О., ПРИНЬ А.В.,  ДЕГТЯРЕВ С.I.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

Надаючи великого значення такій складовій історичних досліджень, як історія
науки, автори торкнулися історії розвитку астрономічних досліджень. У даній роботі
особлива увага приділена становленню та діяльності наукових установ у галузі широтних
спостережень. Окремо розглянуто діяльність Полтавської гравіметричної обсерваторії,
що була заснована у 1926 р. і була фундаментальним гравіметричним пунктом,
пов’язаним зі світовою гравіметричною мережею.
У якості цінного джерела до вивчення історії широтних досліджень у ХХ ст. може
використовуватися листування вчених-астрономів. У даній публікації наведено тексти
дев’яти листів, написаних англійською мовою. Вони є частиною листування українського
радянського вченого-астронома Є.П. Федорова та китайської вченої Цзоу І-Сінь.
Спілкування між цими науковцями тривало протягом 1957-1965 рр. та перервалося з
початком “культурної революції” у Китаї 1966-1976 рр. У запропонованих листах
міститься інформація про стажування китайських астрономів-широтників у
Радянському Союзі, становлення широтних спостережень в Китаї.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ПРИНЬ М.О. – Кандидат історичних наук, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна)

ПРИНЬ А.В. – Кандидат історичних наук, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна)

ДЕГТЯРЕВ С.I. – Доктор історичних наук, доцент, Сумський державний університет.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]