ВОЛГО-КАМСЬКИЙ КРАЙ У СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

ВАЛЄЄВ Н.М., КОРНИЛОВА І.В., МАГСУМОВ Т.А.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті акцентовано увагу на все більш зростаючій ролі в останні два
десятиліття регіональної історіографії, у тому числі досліджень вчених і краєзнавців
Волго-Камського краю. Відмічається ціла низка безперечних досягнень та успіхів у
розвитку науково-організаційної та краєзнавчої роботи у вивченні історичного минулого,
культурного життя й повсякденності російської провінції, що свідчить про початок
нового етапу у краєзнавстві. Найбільш суттєві інтелектуальні досягнення істориків у
галузі локальної історії аналізуються у площині корінних перетворень російської
історичної науки і проведення комплексної аналітики регіональних процесів. Виявляються
фундаментальні тенденції та детермінанти даного процесу, характеризуються найбільш
значимі публикації, у тому числі узагальнюючі праці з історії Волго-Камського краю. В
усіх монографічних дослідженнях прослідковується роль провінції у долі Росії.
Історіографічний аналіз регіонального локуса сфокусований на створенні вченими
комплексного і багаторакурсного образу історії Прикамського краю.[/restab]

[restab title=”ПРО АВТОРА“]

ВАЛЄЄВ Н.М. – Академія наук Республіки Татарстан, доктор філологічних наук, професор.
КОРНИЛОВА І.В. – Академія наук Республіки Татарстан; Набережночелнинський державний педагогічний університет,
доктор історичних наук, доцент.
МАГСУМОВ Т.А. – Міжнародний мережевий центр фундаментальних і прикладних досліджень; Набережночелнинський
державний педагогічний університет, кандидат історичних наук, доцент.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ.[/restab][/restabs]