Дитячі заклади опіки на Півдні України у висвітленні періодичних видань (ХІХ – початок ХХ ст.)

МОСКАЛЬОВА Ю.Р.

[restabs text=”More” tabcolor=”#dd9933″ tabheadcolor=”#1e73be”]
[restab title=”РЕЗЮМЕ” active=”active”]

У статті проведений джерелознавчий аналіз періодичних видань щодо висвітлення становлення та розвитку дитячих установ на Півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. Визначено головні видання стосовно опіки над дітьми в регіоні, їх структуру та інформативний потенціал. Відзначено, що особливістю аналізованої преси, як історичного джерела, є, з одного боку, висвітлення малодосліджених сторінок з даної проблематики, а з другого – достовірність даних, наявність критичного аналізу. Наукові дослідження в цій сфері допомагають збагатити знання про розвиток громадських благодійних установ у цей період, виявити потенціал періодичних видань, завершити картину національної історії доброчинності. Наведений нижче аналіз періодичних видань виступає не тільки як цінне історичне джерело в сфері опіки, але і як цікавий приклад державної політики, урок, який може допомогти уникнути повторення попередніх помилок.

 [/restab]

[restab title=”КЛЮЧОВІ СЛОВА“]

періодика, опіка, благодійність, дитячі притулки, піклувальники.[/restab]

[restab title=”ПОВНИЙ ТЕКСТ“]ЗАВАНТАЖИТИ [/restab][/restabs]